Artikoloj

-A +A

Poemoj

Kelkaj poemoj de Johano (Ŝaĥovskoj), ĉefepiskopo de San-Francisko, antaŭ multaj jaroj tradukitaj de Elio Smykov.

Fako: 

Pri la Sinjorpreĝo

Inter la plej gravaj tekstoj de la kristana kulturo estas la Sinjorpreĝo «Patro nia», mallonga teksto kiun ĉiu praktikanta kristano devas scii parkere. Kaj ĉar dum jarcentoj en la kristana civilizo la filologiistoj estis grandparte klerikoj, la teksto de tiu preĝo estis ofte uzata por rapida prezento de diversaj lingvoj; tial ankaŭ en la Unua Libro ĝi aperas kiel la unua kompleta teksto en la Lingvo Internacia. Evidente, la Lingvo Internacia konsiderinde evoluis dum la pasinta jarcento, kaj oni dezirus havi pli modernan version. Bedaŭrinde, malgraŭ sia ŝajna simpleco, la teksto de la Sinjorpreĝo estas eksterordinare malfacila enhave: ĉiu ĝia linio prezentas problemon teologian kajaŭ lingvosciencan. En tiu ĉi studo la aŭtoro proponas detalan analizon de la ĉefa kristana preĝo surbaze de diskuto pri ĝi en nia dissendolisto.

Fako: 

Paradizo kaj infero laŭ la ortodoksa tradicio

La antaŭlasta dimanĉo antaŭ la komenco de la Granda Fasto estas konsekrita al la memoro de la Dua alveno de nia Sinjoro Jesuo Kristo. La fakto, ke ni „rememoras“ ĉi tiun okazaĵon, konfirmas, ke la Eklezio kiel la Korpo de Kristo en sia liturgia vivo travivadas la Duan alvenon de Kristo kiel „realecon“ kaj ne kiel ion historie atendotan. Tio estas pro la kialo, ke dum la servado de la sankta Eŭĥaristio ni jam transiras al la ĉiela regno, en metahistorion. Per ĉi tiu perspektivo endas ankaŭ pritrakti la temon de paradizo kaj infero, se ni volas fari tion laŭ la ortodoksa vidpunkto.

Fako: 

Vojo montaren

La vivo fluis kvazaŭ ordinara ebenaĵa rivero, malhaste portanta min iomete malsupren al fora maro.
Tamen unufoje, kiam ni hejmeniris post la lernotago en nian ŝtatan komunloĝejon, mia kunulino ial kondukis min per nekonata vojo, kiu venigis nin al la barilo de la urba katedralo.
La amikino diris al mi:
- Ni eniru en la kirkon, bruloferu ambaŭ po unu kandelo al Sankta Nikolao de Mira, por ke li helpu nin sukcese fini la kurson.
La ideo tute surpizis min! Ekde bazlernejo oni severe malpermesis al ni ĉiuj eĉ eniri kirkon, nu mi neniam kuraĝis rompi iun ajn tabuon. Mi neniam eĉ pripensis, por kio do oni ja konstruas kirkojn, kio iĝas tie? La subita aŭdaca propono de l’amikino kvazaŭ forigis la infanan malpermeson, kaj mi vigle sekvis ŝin.

Fako: 
Subscribe to RSS - Artikoloj