Sergio Pokrovskij

-A +A

Pri la Sinjorpreĝo

Inter la plej gravaj tekstoj de la kristana kulturo estas la Sinjorpreĝo «Patro nia», mallonga teksto kiun ĉiu praktikanta kristano devas scii parkere. Kaj ĉar dum jarcentoj en la kristana civilizo la filologiistoj estis grandparte klerikoj, la teksto de tiu preĝo estis ofte uzata por rapida prezento de diversaj lingvoj; tial ankaŭ en la Unua Libro ĝi aperas kiel la unua kompleta teksto en la Lingvo Internacia. Evidente, la Lingvo Internacia konsiderinde evoluis dum la pasinta jarcento, kaj oni dezirus havi pli modernan version. Bedaŭrinde, malgraŭ sia ŝajna simpleco, la teksto de la Sinjorpreĝo estas eksterordinare malfacila enhave: ĉiu ĝia linio prezentas problemon teologian kajaŭ lingvosciencan. En tiu ĉi studo la aŭtoro proponas detalan analizon de la ĉefa kristana preĝo surbaze de diskuto pri ĝi en nia dissendolisto.

Fako: 
Subscribe to RSS - Sergio Pokrovskij