Johano la Orbuŝa

-A +A

Kateĥiza prediko en la sankta kaj granda dimanĉo de la Pasko

Kiu estas pia kaj dioama, tiu ĝuu ĉi tiun bonan kaj helan solenon. Kiu estas prudenta sklavo, tiu envenu en la ĝojon de sia Sinjoro. Kiu penadis dumfaste, tiu akceptu nune denaron. Kiu laboris ekde la unua horo, tiu ricevu hodiaŭ la justan salajron. Kiu venis ĉirkaŭ la tria horo, tiu festu dankante. Kiu ĉirkaŭ la sesa aperis, neniom hezitu, ĉar la laboro ne vanas. Eĉ kiu ĉirkaŭ la naŭa dungiĝis, neniel dubu, nenion timu. Kiu nur je la dek unua ekis, tiu ne teruriĝu pro la malfruo: ĉar la Mastro, estante favorema, akceptas la lastan kiel la unuan, plezurigas veninton je la dek unua horo kiel laboranton ekde la unua horo; kaj la lastan kompatas, kaj la unuan kontentigas; kaj al tiu donas, kaj al ĉi tiu donacas; kaj la farojn akceptas, kaj la intencon salutas, kaj agon honoras kaj ekpenson laŭdas.

Fako: 
Subscribe to RSS - Johano la Orbuŝa