Babela turo kaj Esperanto

-A +A
bildo de palaman

Hodiaŭ en nia konferenco ĉeestis nur du partoprenantoj:  Christian Shtarkov kaj mi, Maksim Soloĥin.

La konversacio okazis en la loka grupa babilejo en Facebook, kvankam ekis en Skype-o

Christian Shtarkov

 • En Skajpo ni ĵus komencis pritrakti interesegan temon - la rakonto pri la Babela turo kaj Esperanto. Kaj la demando estas: kial Esperanto neniam renkontis reziston el la religiaj komunumoj, eĉ la plej fundamentaj, se havi diversajn lingvojn kaj ne kompreni unu la alian estas fakte puno?
 • Mi ankaŭ ĵus ekhavis ideon, sed mi ŝatus aŭdi viajn unue.

Maksim Soloĥin

 • Unue, mi proponas eĉ plifortigi la ideon
 • Se manko de internacia interkompreno estas puno, do
 • oni traktu laboron de tradukisto puninda
 • ĉar tradukisto ci-sence kontraŭas Dian volon (se ni korekte komprenas la aferon)
 • Ankaŭ lerni lingvon de alia popolo estas peko, ĉar ĉi-sence ĉiu lernanto luktas kontraŭ Dipuno

Christian Shtarkov

 • Tio sencas laŭ tiu kompreno de la rakonto, jes.

Maksim Soloĥin

 • Jes. Do se oni iru ĉi-direkte plu kaj plu, finfine estos evidente ke tia kompreno estas neprava, ĉar la konkludoj estas kontraŭ Eklezia praktiko kaj spirito

Christian Shtarkov

 • Jes.

Maksim Soloĥin

 • Ĉar la Eklezio ĉiam bonvenis tradukon de Biblio alilingven, amikecon inter popoloj ktp

Christian Shtarkov

 • Mi trovas gravan malsimilecon inter la uzo de komuna lingvo en la rakonto kaj la uzo nun, ekzemple en la kazo de Esperanto.
 • En la rakonto homoj uzis la lingvon por provi superi Dion.

Maksim Soloĥin

 • Jes. Ĉiuokaze necesas trovi ian alian komprenon de la Biblia rakonto, pli konvenan.

Christian Shtarkov

 • Eble ili estis punitaj pro misuzo de la lingvo kaj pro troa fierado.

Maksim Soloĥin

 • Jes. Se iu uzas ankaŭ Esperanton por lukti kontraŭ Dia volo, tio estas puninda peko.Tamen ne Esperanto mem, sed misuzo de ĝi.

Christian Shtarkov

 • Ĝuste.

Maksim Soloĥin

 • Ni povas fari ankaŭ tian analogion: Dio punis homaron per morto pro la unua peko. Ĉu do kuracistoj pekadas, kiam ili strebas daŭrigi la vivon de malsanulo?
 • Ĉu ankaŭ murdistoj faras ion bonan agante laŭ la mortemo de homoj?
 • Evidente, tia logiko estas misa
 • kaj kontraŭ la Eklezia tradicio

Christian Shtarkov

 • Pri la murdistoj mi tre dubas ke ili agas bone, ja "Ne mortigu" estas inter la Diaj ordonoj.
 • Kaj la kazo de kuracistoj tute, kiel vi diris, kontraŭas tradicion.

Maksim Soloĥin

 • Jes! Kvankam nia mortemo estas Dia peko, oni ne rajtas fari similajn konkludojn

Christian Shtarkov

 • Dio punis homaron per mortemo, ne per mallonga vivo. Do kuracistoj plidaŭrigante vivon homan ne faras malbonon. La kuracato ja mortos, ĉu nun aŭ pli malfrue.

Maksim Soloĥin

 • Kaj uzante unu lingvon oni ne nepre iĝas kontraŭ Dio. Jes. Sed ĉio tio ne estas vera respono al la demando, sed nura rifuzo de la malprava respondo.

Christian Shtarkov

 • Kaj kio estas la vera respondo?

Maksim Soloĥin

 • Por trovi la respondon, mi proponas komence pli atente rigardi la Biblian rakonton.
 • Ĉu veras ke Dio donis al la homaro novajn lingvojn anstataŭ la Adama lingvo?
 • En la Biblio mi legas ke Dio faris ke neniu komprenis sian proksimulon
 • Neniu.

Christian Shtarkov

 • 7. Ni malleviĝu do, kaj Ni konfuzu tie ilian lingvon, por ke unu ne komprenu la parolon de alia.
 • Jes, tio veras.

Maksim Soloĥin

 • Do mi opinias ke post la puno la homaro tute perdis iun ajn lingvon, sed la lingvo mankis ĝenerale
 • tuj post la puno

Christian Shtarkov

 • Aŭ ĉiuj havis sian propran lingvon?

Maksim Soloĥin

 • Jes!
 • Mi opinias ĝuste tiel
 • El ĉi-rakonto mi vidas ke Dio MIKSIS lingvon de Adamo
 • Kion tio signifas?
 • Mi opinias ke homoj ne forgesis la lingvon, sed perdis la kapablon prave prononci la vortojn
 • Do ĉiu penis paroli en la Adama lingvo, sed ĉiu parolis diverse

Christian Shtarkov

 • Sed la fina rezulto denove estas diversaj lingvoj, eĉ se oni parolas la saman tre malsimile, tio fakte estas diversaj lingvoj.

Maksim Soloĥin

 • Jes. Unu ne komprenis la alian. Se tio veras, do verŝajne estas ke Adama lingvo estis malfacile proponcebla
 • Homoj memoris la lingvon, sed ne povis prononci ĝin korekte

Christian Shtarkov

 • Unu el la celoj de la rakonto estas klarigi kial ekzistas diversaj lingvoj, do mi pensas ke ni povas diri ke la finfina rezulto de tiu puno estas la diversigo de lingvoj. Mi pensas ke mankas informoj por diri ĉu la lingvo restis la sama sed la prononco iĝis malsimila, aŭ ĉu ekestis novaj lingvoj entute, aŭ ĉu io alia okazis.

Maksim Soloĥin

 • Sed homoj ja povis interkonsenti kaj fari iun komunan lingvon, tiaman Esperanton

Christian Shtarkov

 • Ili povis, jes, sed historio montras ke tiaj provoj fari komunan lingvon tre malofte sukcesas.
 • Plej ofte oni parolas la lingvon de la plej fortan.

Maksim Soloĥin

 • La indeo ke Dio donacis al ĉiu homon iun propran lingvon ŝajnas al mi tre dubinda, ĉar Diaj agoj estas ĉiam belegaj kaj raciaj.
 • *all ĉiu homo
 • --- Plej ofte oni parolas la lingvon de la plej fortan. --- !!!
 • Jes, tio estas la esenco de la afero
 • Ne Dio disigis popolojn, sed malamikemo de homoj disigis ilin
 • Ĉar evidente tiam oni jam ne havis iun ajn homon sufiĉe aŭtoritatan por lia lingvo iĝis komuna
 • Kaj ĉiu familio ekis uzi lingvon de sia patro aŭ io simila

Christian Shtarkov

 • Eble jes. Sed laŭ mia kompreno, estis unu popolo en la komenco de la rakonto.
 • Mi trovas tiun en la teksto:
 • 1. Sur la tuta tero estis unu lingvo kaj unu parolmaniero.
 • kaj poste
 • 6. Kaj la Eternulo diris: Jen estas unu popolo, kaj unu lingvon ili ĉiuj havas
 • Do ĉu la ekesto kaj de lingvoj kaj de popoloj estas rezulto de la puno?
 • Ĉar en la tiamaj tempoj homoj plej ofte diferencis unu la alian per la parolata lingvo.
 • popoloj*, ne homoj

Maksim Soloĥin

 • Eĉ nun mi ne vidas pli gravan diferencon inter popoloj krom 1) lingvo 2) potenco
 • Evidente, la unua estas konsekvo de la dua

Christian Shtarkov

 • Eble la influo de la lingvo, ne la lingvo mem estas konsekvo de la potenco.

Maksim Soloĥin

 • Jes
 • Sed se temas pri la deveno de lingvoj, la unua estas konsekvenco de la dua

Christian Shtarkov

 • Jes, kompreneble.

Maksim Soloĥin

 • (Ĉar tiam ankoraŭ ne estis ja lingvoj, nek iliaj influoj)

 

Ni intenas daŭrigi la temon en sekvaj konversacioj.