Niaj celoj kaj rimedoj. Privata diskuto kun patro Taŭrion.

-A +A
bildo de palaman

Ni diskutis niajn farendaĵojn..

La konversacio ekis de la temo pri la libro "Lernejo de la fido", kiun ni intencas traduki de la rusa.

 

 

[24.08.2012 20:41:07] Taŭriono Smykov: Ĉu la teksto estas interesa por vi?

 

[24.08.2012 21:06:53] Солохин Максим (palaman): Honestdire, ne

Sed vi ne dubu, patro

Mi scipovas labori pro la obeo

Ĉar oni devas kunagi por akiri rezultojn

 

[24.08.2012 23:15:58] Taŭriono Smykov: Nu, tamen vi povus traduki tion, kion vi pli sxatas...

 

[24.08.2012 23:16:38] Солохин Максим (palaman): Mi jam tradukis "Vojo montaren", sed ŝajne tio ne plaĉis al vi

 

[24.08.2012 23:21:54] Taŭriono Smykov: hm...

 

[24.08.2012 23:22:39] Солохин Максим (palaman): Do mi dubas, ĉu mia prefero estas taŭga

 

[24.08.2012 23:24:36] Taŭriono Smykov: mi ne scias, ĉu vi havas iun preferon, mi celas - alian tradukindaĵon. Ankoraŭ ni povas elekti ion pli taŭgan - dume la laboro ne ekis

 

[24.08.2012 23:24:58] Солохин Максим (palaman): aha

Mia opinio estas^

Ni preferinde traduku "Konversacion de sankta Serafimo kun Motovilov"

Ĉar oni sufiĉe bone scias kio estas kristismo ĝenerale

Sed oni tute ne komprenas, kio speciala estas kristiso ortodoksa

Do nia celo estas konatigi esperantistojn kun specialaĵoj de Ortodoksismo

sed NE kun kristismo ĝenerale

Sed tio estas nura opinio

Preferinde vi pastro elektu pli taŭdon direkton de nia laboro

taŭgAn

 

[24.08.2012 23:36:25] Taŭriono Smykov: Tiu Konversacio ne estas tiom granda, ke ĝi malhelpu al la tradukado de tiu ĉi libro, fakte

 

[24.08.2012 23:37:11] Солохин Максим (palaman): Nu, jes

sed ĝi estas pli granda ol oni imagas

 

[24.08.2012 23:37:41] Taŭriono Smykov: :)

 

[24.08.2012 23:37:45] Солохин Максим (palaman): mi ĉiufoje miras ke gi estas pli granda ol mi imagis

 

[24.08.2012 23:39:05] Taŭriono Smykov: Kaj... kial vi ĝis nun ĝin ne tradukis? :)

 

[24.08.2012 23:39:20] Солохин Максим (palaman): Diablo malhelpas, certe

multmaniere

 

[24.08.2012 23:39:50] Taŭriono Smykov: Do, ĉu vi tamen volas kontraŭbatali lin?

 

[24.08.2012 23:40:20] Солохин Максим (palaman): Jes, se vi benos min fari ĝuste tiun tradukaĵon! (angry)

 

[24.08.2012 23:40:57] Taŭriono Smykov: Do, benu vin Dio je tiu laboro!

 

[24.08.2012 23:41:26] Солохин Максим (palaman): Dankegon!!!!!

Amen.

 

[24.08.2012 23:41:36] Taŭriono Smykov: Mi nun serĉas, kion la Katalogo de UEA havas pri la kredo ĝenerale, mi trovas: Mia kredo. K. Marks, F. Engels. Tradukis E. Ockey.

 

[24.08.2012 23:41:52] Солохин Максим (palaman): Resurektu Dio kaj disflugu malamikoj Liaj!

 

[24.08.2012 23:42:13] Taŭriono Smykov: Jes, amen.

 

[24.08.2012 23:42:44] Солохин Максим (palaman): Ĉu Marks estas pleja kredanto laŭ UEA :D?

 

[24.08.2012 23:43:22] Taŭriono Smykov: nu, ankoraŭ kelkaj libroj haveblas, sed nenio konkreta pri kristanismo

 

[24.08.2012 23:44:08] Солохин Максим (palaman): Sed vi konsideru, patro, ke estas multege da literaturo en ĈIU nacia lingvo

Katolikoj MULTE faris por ĉiu konis kristismon

Mi parolis kun multaj homoj en la mondo

Kaj mi povas certigi vin, ke Rusio estis (antaŭ nelonge) unu el plej malkleraj landoj en la mondo koncere de Kristismo ĝenerale

Sed nun ankaŭ Rusio konas Kristismon, certe

 

[24.08.2012 23:46:18] Taŭriono Smykov: Tio estas troigo, Rusio tute ne konas kristanismon

 

[24.08.2012 23:46:44] Солохин Максим (palaman): Tiusence neniu lando konas VERAN Kristismon

Nek Rusio, nek iu ajn

Krom Aton

duoninsulo

 

[24.08.2012 23:47:37] Taŭriono Smykov: Ĝuste mia penso, ĉar la ortodoksismo estas propre la Kristanismo

 

[24.08.2012 23:47:59] Солохин Максим (palaman): Jes

Sed mi jam dum tri jaroj priserĉas la situacion en la mondo

Kaj mi trovas ke cirkaŭ 17% homoj inter Esperantistoj konas kristismon en ĝia katolika versio

Tio NE estas vera Kristsmo, sed ni uzu tion

Mi traktas Katoikan Eklezion grandega katehizejo

ne profunda, nek vera

Sed verdire ankaŭ Libroj de Menj estas nek profundaj, nek veraj

 (Malgraŭ ke mi ekkonis Ordtodoksismon ĝuste dank'al Menj)

Sed ekkoni ne signifas vere ekscii

 

[24.08.2012 23:51:52] Taŭriono Smykov: nu, ja Kristo diras, ke la evangelio devos esti predikita tra la tuta mondo, kaj la patroj ĝustigas, ke temas nepre pri la VERA evangelio

 

[24.08.2012 23:52:14] Солохин Максим (palaman): Jes, kaj mi kredas ke tio nepre estos

 

[24.08.2012 23:52:29] Taŭriono Smykov: Pri Menj - estas ĝuste la kialo, pro kiu mi iam en 1998 tradukis nur 3 konversaciojn

Eble tio estos ankaŭ per ni?

 

[24.08.2012 23:53:23] Солохин Максим (palaman): Mi ne komprenas

 

[24.08.2012 23:53:31] Taŭriono Smykov: Ja E-o estas apokaliptika lingvo, ĉu ne? :)

 

[24.08.2012 23:53:52] Солохин Максим (palaman): Interesa penso!

Mi ne certas ke tio estas vero

Sed tio eblas

 

[24.08.2012 23:54:21] Taŭriono Smykov: Mi fakte polemiketas pri tio, ke ni uzu la katolikan kateĥizejon...

 

[24.08.2012 23:55:10] Солохин Максим (palaman): Ni uzu, ĉar ni estas tro malmultaj por agu tute sen apogo

 

[24.08.2012 23:55:11] Taŭriono Smykov: Se ni predikas la evangelion, ni ĝin prediku en ĝia vera formo, ĉar ekster ni neniu eklezio nek iu ajn "kristismo ĝenerale" ekzistas

 

[24.08.2012 23:55:40] Солохин Максим (palaman): vere!

Prediki en ĜUSTA formo estas nia celo

unua kaj fina

ni uzu la fakton ke oni jam konas Kristismon en ĝia hereza formo

Kaj nia celo estas konatigi onin pri VERA kristismo

 

[24.08.2012 23:57:47] Taŭriono Smykov: Bone, mi komprenas vian penson kaj mi konsentas, kaj mi vidas, ke vi komprenas la mian

 

[24.08.2012 23:58:14] Солохин Максим (palaman): Bone!

Tio estas speciala eco de nia epoko: ke herezo estas pli disvastigita ol vero

Ni komprenu kaj uzu tion

 

[24.08.2012 23:58:44] Taŭriono Smykov: Fakte, la libro de mi proponita nur laŭ la titoloj de la ĉapitroj ŝajnas "ĝenerala", ja la ortodoksismo diferencas disde aliaj "branĉoj" ne laŭ titoloj, sed laŭ enhavo

 

[24.08.2012 23:59:06] Солохин Максим (palaman): aha

 

[24.08.2012 23:59:12] Taŭriono Smykov: Kaj tie estas ĉapitroj pri Katolikismo kaj protestantismo

 

[24.08.2012 23:59:25] Солохин Максим (palaman): do eble ni devas tralegi ĝin ĝis la fino

MI devas

 

[25.08.2012 0:00:45] Taŭriono Smykov: Tamen mi iom legetis tiujn ĉapitrojn nun kaj vidas, ke tio estas montrita ne tre funde - fakte por ĝenerala kleriĝo de RUSA meza leganto

 

[25.08.2012 0:01:34] Солохин Максим (palaman): Konsideru ankaŭ la sperton. Kiu ortodoksa libro (ĝis nun) plej konsternis la katolkan leganton?

Kiu libro igis lin interesiĝi pri Ortodoksismo?

 

[25.08.2012 0:02:27] Taŭriono Smykov: Ĉu vi konas la respondon?

 

[25.08.2012 0:02:43] Солохин Максим (palaman): Jes! "La sinceraj rakontoj de piligrimo"

Jen estas (mi opinias) ĝusta vojo

 

[25.08.2012 0:04:46] Taŭriono Smykov: Hm, jen mi legas en Vikipedio Esperanta: La spirita centro de ortodoksismo ne estas la episkopoj, sed la monaĥoj kiuj praktikas kristanismon konsideratan ideala, severan kaj mistikan.

 

[25.08.2012 0:04:50] Taŭriono Smykov: Ĉu vere?

 

[25.08.2012 0:05:19] Солохин Максим (palaman): Vere

 

[25.08.2012 0:05:38] Taŭriono Smykov: Ĉu tio estas la specialaĵo, pri kiu ni rakontu?

 

[25.08.2012 0:05:40] Солохин Максим (palaman): Ĝuste tio estas plej alloga por homoj en la mondo

Ĝuste tio povas atentigi

Ne ĉiujn, certe!

 

[25.08.2012 0:06:22] Солохин Максим (palaman): Sed eĉ apostoloj mem ne ĉiujn povis atentigi

Sed allogi tiun malplimulton, kiu serĉas la Veron

 

[25.08.2012 0:06:58] Taŭriono Smykov: hm, sed ĉu ni nun serĉas iun reklaman artifikon por bone vendigi nian "kolaon" kaj superi la konkurantojn?

 

[25.08.2012 0:07:42] Солохин Максим (palaman): Reklamo estas malbona metaforo por prediko

Sed eĉ tion mi povas uzi

 

[25.08.2012 0:08:07] Taŭriono Smykov: Mi volis diri, ke la Vero mem estas forto

 

[25.08.2012 0:08:13] Солохин Максим (palaman): Jes

Ĝuste tion ankaŭ mi diras

Ortodoksa monaĥaro estas tiu forto

 

[25.08.2012 0:08:48] Taŭriono Smykov: al mi ŝajnis, ke vi serĉas allogaĵojn

 

[25.08.2012 0:08:56] Солохин Максим (palaman): vera forto de la vera kredo

 

[25.08.2012 0:09:23] Taŭriono Smykov: Kristo, vera komuniko kun Kristo estas la forto de la Ortodoksismo

 

[25.08.2012 0:09:26] Солохин Максим (palaman): allogaĵon de por ĉiu, sed por verserĉanto

 

[25.08.2012 0:09:39] Солохин Максим (palaman): [0:09:23] Taŭriono Smykov: Kristo, vera komuniko kun Kristo estas la forto de la Ortodoksismo

 

<<< vere

 

[25.08.2012 0:09:50] Taŭriono Smykov: la savo kaj liberiĝo de pekoj

Taŭriono Smykov: kiu eblas nur en Ortodoksismo

ĉar la katolikismo kaj la "kristismo ĝenerale" ne komprenas la esencon de la peko

 

[25.08.2012 0:10:29] Солохин Максим (palaman): eblas, sed ne nepras - ĉu ne?

Taŭriono Smykov: ene eblas, sed ne nepras, ekstere - ne eblas

oni povas en Ortodoksismo resti katolikecaj

aŭ protestantecoj

 

[25.08.2012 0:11:21] Taŭriono Smykov: jes

 

[25.08.2012 0:11:24] Солохин Максим (palaman): la ekzemploj estas multaj

Do kie ni trovu bonajn ekzemplojn de la vero?

Ĝuste en monaĥaro

ĉar laikoj ortodoksaj ne tro diferncas de laikoj katolikaj

 (krom tiuj certere, kiuj vivas iom monaĥe)

do ĝuste en monaĥejo oni povas bone vidi Ortodoksismon

 

[25.08.2012 0:13:40] Taŭriono Smykov: Do, bone, tre interesa diskuto, eble tamen ni povas iel renkontiĝi iam en Skajpo kun la aliaj?

 

[25.08.2012 0:13:50] Солохин Максим (palaman): Jes!

Estus utile se ni diskutus tion en la grupo

Diskuti en privataj mesaĝoj estas lukso

:)

 (se oni konsideru ke ni estas tre malmultaj)

do poste ni ne luksumu, sed preferisnde diskutu en grupoj

 

[25.08.2012 0:15:38] Taŭriono Smykov: Ĉu estas eble, ke vi informu min, eble per SMS, kiam mi devas enretiĝi por skajpumi? Ĉar mi ne havas eblon tuttage sidi en skajpo...

 

[25.08.2012 0:15:55] Солохин Максим (palaman): en Skype, en Facebook, en Kontakto - sen diference

 

[25.08.2012 0:16:05] Солохин Максим (palaman): [0:15:38] Taŭriono Smykov: Ĉu estas eble, ke vi informu min, eble per SMS, kiam mi devas enretiĝi por skajpumi? Ĉar mi ne havas eblon tuttage sidi en skajpo...

 

<<< aha

 

[25.08.2012 0:16:23] Taŭriono Smykov: Ĉu en Facebook ekzistas komuna babilejo?

 

[25.08.2012 0:16:25] Солохин Максим (palaman): ni povas notigi iun horon por niaj renkontoj

 

[25.08.2012 0:16:39] Taŭriono Smykov: jes! Bone

 

[25.08.2012 0:16:41] Солохин Максим (palaman): [0:16:23] Taŭriono Smykov: Ĉu en Facebook ekzistas komuna babilejo?

 

<<< NE voĉa, sed skriba

 

[25.08.2012 0:17:10] Солохин Максим (palaman): sed vi konsideru ke skribaĵoj povas esti legatoj de tiuj, kiuj ne povis ĉeesti

 

[25.08.2012 0:17:34] Taŭriono Smykov: ha jes, mi komprenas

 

[25.08.2012 0:17:41] Солохин Максим (palaman): do ili havas eĉ iom da avantaĝo

sed finfine estas utilaj la ambaŭ aferoj - voĉbabili aŭ diskuti mesaĝe

Do vi elektu la horon, patro

komence ĝi estu oportuna por vi mem

poste eble ni povos kongrugigi gin kun aliuloj

sed oni devas komenci de iu ajn konkreta!

 

[25.08.2012 0:21:42] Taŭriono Smykov: Ĝenerale mi povas iam ajn, krom vesperoj antaŭ dimanĉoj kaj festoj

kaj ĉi-dimanĉo estas tute okupita ĝis nokto

mi devas nur scii antaŭe - dezirinde

 

[25.08.2012 0:22:46] Солохин Максим (palaman): aha

 

[25.08.2012 0:23:28] Taŭriono Smykov: en septembro alia afero estos - oni disdonos lekciojn, sed mi kredas, ke ne tro streĉe estos tutegale

 

[25.08.2012 0:23:46] Солохин Максим (palaman): Ĝis kiam vi Diservas vespere en Sabato?

 

[25.08.2012 0:24:26] Taŭriono Smykov: ĝis 20 proksimume, sed mi devas poste preĝi kaj mi preferus ne babili jam

 

[25.08.2012 0:24:44] Солохин Максим (palaman): bone

Do krom sabato kaj antaŭvesperoj de aliaj Difestoj

 

[25.08.2012 0:25:31] Taŭriono Smykov: Jes

 

[25.08.2012 0:25:44] Солохин Максим (palaman): ni povas renkontiĝi ĉe 20, ekzemple

 

[25.08.2012 0:26:00] Taŭriono Smykov: bone

 

[25.08.2012 0:26:11] Солохин Максим (palaman): En Eŭropo estos 18 aŭ 19

 

[25.08.2012 0:26:21] Солохин Максим (palaman): ankaŭ estas taŭga horo

 

[25.08.2012 0:26:23] Taŭriono Smykov: jes

 

[25.08.2012 0:27:01] Солохин Максим (palaman): POvas esti problemo kun nia ĉiliano

 

[25.08.2012 0:28:06] Taŭriono Smykov: Nu bone, eble la problemoj estas solveblaj. Do, bonan nokton, dankon pro la diskuto :)

 

[25.08.2012 0:28:25] Солохин Максим (palaman): Dankon, kara aptro Taŭriono!

 

[25.08.2012 0:28:33] Taŭriono Smykov: ĝis

 

[25.08.2012 0:28:53] Солохин Максим (palaman): Ĝis la 20 horo dimanĉe!

 

[25.08.2012 0:29:09] Taŭriono Smykov: bone, ĝis la!

Komentoj

bildo de Taŭriono

Interalie, dum la dialogo mi ne reagis al la repliko pri tio, ke "Vojo montaren" ne plaĉis al mi. Mi ne scias, kial vi, Maksim, tiel opinias. Ŝajne bona rakonto))

bildo de palaman

Do eble ĝi indas por publiki ĝin ĉi tie? Se jes, vi facile trovas la tekston http://mvsolohin.ru/vojo-montaren

 

Kaj ankaŭ tie vi povas vidi antikavan bulgaran belkanton kun traduko de Sergio Pokriovskij

http://mvsolohin.ru/per-lum-vestitan