PAROLO SUPER TOMBO

-A +A
bildo de Pal Gajdos

PAROLO SUPER TOMBO

(La plej malnova kompleta teksto, skribita hungarlingve, ĝis nun trovita, el la jaro ĉ.1200 p.Kr.)

(Tard.: Otto Haszpra, Budapeŝto,1997)

   Ĉu vi vidas, miaj homfratoj, per viaj okuloj, kio ni estas? Certe ni estas polvo kaj cindro. En kiom da graco kreis Dio viva nian praulon, Adamon, kaj donis al li la Paradizon kiel lian hejmon. Kaj diris al li vivi el ĉiuj fruktoj de l' Paradizo, tamen malpermesis al li la frukton de unu arbo.Sed li diris al li, kial ne manĝi ĝin.Certe kiutage vi manĝos el tiu frukto, vi mortos per morto de morto.

   Li aŭdis sian morton de Dio lin kreinta, sed forgesis tion. Li cedis al la gesto de la diablo kaj manĝis el la malpermesita frukto, kaj manĝis en la frukto morton. Kaj la frukto havis tian maldolĉan sukon ke ĝi ŝiris lian gorĝon. Tamen ne nur por si, sed por sia tuta specio li manĝis la morton. Dio ekkoleris kaj ĵetis lin en ĉi tiun laborplenan mondon, kaj tiu iĝis nesto de morto kaj de infero kaj de la tuto de lia specio. Kiuj estas tiuj? Estas ni. Kaj certe, ne eĉ unu homo povas eviti ĉi tiun kavon: certe ĉiuj ni estas al ĝi irantaj.

   Ni preĝu indulgon de nia Sinjoro Dio por ĉi tiu animo, ke Li kompatu kaj indulgu kaj pardonu al li por ĉiuj liaj pekoj. Kaj ni adoru sanktan sinjorinon Maria kaj beatan ĉefanĝelon Mikael kaj ĉiujn anĝelojn, ke ili preĝu por li. Kaj ni adoru sinjoron sankta Petro, kiu havas potencon absolvi kaj kunligi, ke li absolvu ĉiujn liajn pekojn. Kaj ni adoru ĉiujn sanktulojn, ke ili estu helpantoj antaŭ la okuloj de nia Sinjoro, ke pro ilia preĝo Dio pardonu al li lian pekon kaj liberigu li de la pelado fare de la diablo kaj de la turmentado de la infero, kaj konduku lin en la trankvilon de la Paradizo kaj donu al li vojon al la ĉielo kaj parton el ĉio bona. Kaj ni kriu trifoje al nia Sinjoro: Kyrie eleison!

   Amataj fratoj miaj, ni preĝu por la animo de ĉi tiu mizera homo, kiun la Sinjoro hodiaŭ savis el la malliberejo de ĉi tiu falsa mondo, kies kadavron ĉi-tage ni entombigas, ke la Sinjoro per sia graco lin lokigu en la sinon de Abrahamo, Isaako, Jakobo, ke en la tago de  juĝo Li lin lokigu el sia dekstra flanko inter siaj sanktuloj kaj elektitoj. Kaj ankaŭ vin same. Kriu trifoje: Kyrie eleison!