Kateĥiza prediko en la sankta kaj granda dimanĉo de la Pasko

-A +A
Fako: 

Kiu estas pia kaj dioama, tiu ĝuu ĉi tiun bonan kaj helan solenon. Kiu estas prudenta sklavo, tiu envenu en la ĝojon de sia Sinjoro. Kiu penadis dumfaste, tiu akceptu nune denaron. Kiu laboris ekde la unua horo, tiu ricevu hodiaŭ la justan salajron. Kiu venis ĉirkaŭ la tria horo, tiu festu dankante. Kiu ĉirkaŭ la sesa aperis, neniom hezitu, ĉar la laboro ne vanas. Eĉ kiu ĉirkaŭ la naŭa dungiĝis, neniel dubu, nenion timu. Kiu nur je la dek unua ekis, tiu ne teruriĝu pro la malfruo: ĉar la Mastro, estante favorema, akceptas la lastan kiel la unuan, plezurigas veninton je la dek unua horo kiel laboranton ekde la unua horo; kaj la lastan kompatas, kaj la unuan kontentigas; kaj al tiu donas, kaj al ĉi tiu donacas; kaj la farojn akceptas, kaj la intencon salutas, kaj agon honoras kaj ekpenson laŭdas.

Envenu do ĉiuj en la ĝojon de sia Sinjoro: kaj la unuaj kaj la duaj ricevu rekompencon. La riĉuloj kaj la mizeruloj, jubilu unu kun la alia. Abstinuloj kaj malfervoruloj, honoru la tagon. Fastintoj kaj nefastintoj, ekĝoju hodiaŭ. La manĝo estas preparita, plezuru ĉiuj. La grasigita bovido estas buĉita, neniu foriru malsata; ĉiuj ĝuu la festenon de la kredo; ĉiuj akceptu la riĉon de la boneco. Neniu prilamentu mizeron, ekaperis la komuna Regno. Neniu priploru pekojn, ĉar pardono ekbrilis el la tombo.  Neniu timu la morton, ĉar liberigis nin la morto de la Savanto. Ĝin estingis Tiu, Kiun ĝi tenis. Kaptis la hadeson Tiu, Kiu malsupreniris en la hadeson. Li ekskuis ĝin, englutintan Lian karnon. Kaj tion antaŭvidante Jesaja kriis: "La hadeso, - li diras, - ekskuiĝis, renkontante sube Vin venantan". Ĝi ekskuiĝis, ĉar ĝi bagateliĝis; ĝi ekskuiĝis, ĉar ĝi ridindiĝis; ĝi ekskuiĝis, ĉar ĝi estis mortigita; ĝi ekskuiĝis, ĉar ĝi estis malsuprenĵetita; ĝi ekskuiĝis, ĉar ĝi kateniĝis. Ĝi enprenis korpon, sed tuŝis Dion, enprenis teron, sed renkontis ĉielon; enprenis, kion ĝi vidis, sed enfalis tion, kion ĝi ne vidis. Kie estas, ho morto, via veneno? Kie estas, ho hadeso, via venko? Releviĝis Kristo kaj vi estas malsuprenĵetita. Releviĝis Kristo kaj falis la demonoj. Releviĝis Kristo kaj ĝojas la anĝeloj. Releviĝis Kristo kaj la Vivo vivas. Releviĝis Kristo kaj neniu mortinto restas en la tombo, ĉar Kristo, leviĝinte el la mortintoj, estas la komenco por la mortintoj. Al Li estu gloro kaj potenco eterne. Amen.

Etikedoj: