La himno "Purega Virgulino" en Esperanto

-A +A
bildo de Taŭriono

Hodiaŭ estas la festo de Anunciacio en kelkaj Ortodoksaj eklezioj. Jes, nur en kelkaj, ĉar la kalendara afero estas iom komplikita en la Ortodoksujo. Multaj ortodoksaj eklezioj sekvas iom modifitan gregorian kalendaron, dum la rusa kaj kelkaj aliaj ortodoksaj Eklezioj plu sekvas malnovan julian kalendaron, kies diferenco disde la gregoria nun estas 13 tagoj. Tial la ortodoksuloj en Grekujo festis la Anunciacion 13 tagojn antaŭe, dum ni en Rusio festas ĝin hodiaŭ, la 7-an de Aprilo laŭ la gregoria kalendaro. Honore al ĉi tiu tago mi petis kelkajn studentojn de Moskva teologia akademio plenumi en Esperanto konatan grekan himnon "Purega Virgulino", greke - Ἁγνὴ Παρθένη (Agni Parthene). Traduko de la teksto estas mia, kantas seminaria ĥoro, gvidata de Eŭgeno Zajĉikov. La knaboj NE estas esperantistoj, tial mi petas pardoni al ili kelkajn erarojn. La teksto estas tre longa por homo, kiu ne konas Esperanton kaj tian registraĵon ne eblas fari poparte: se oni eraris, necesas eki ekde la komenco. Do, mi ne povis jam postuli pluan poluradon de la teksto. Memoru, ke la knaboj kantas tute senpage ;-) Do, kiel ajn, mi esperas, ke ĉi tiu malgranda muzika donaco estos bonvena inter kristanaj esperantistoj.

Elŝuti: agni parthene.mp3

La teksto:

Purega Virgulino, Mastrino Dionaska!

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Virgulin', Patrin', Mastrino, ĉionrosiga lano.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Pli alta ol ĉielo, pli brila ol la suno.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Ĝoj' de virgulinaroj, Mastrino de l' anĝeloj.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Ol la ĉiel' pli hela, pli pura ol la lumo.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Ol la ĉiela legiar' Vi estas plie sankta.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Maria, Ĉiamvirgulin', de l' mondo Sinjorino.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Senmanka pura fianĉin', Mastrino plejsanktega.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Maria fianĉinestrin', de nia ĝojo kaŭzo.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Junino pia kaj Reĝin', Patrino supersankta.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Pli honorinda ol l' keruboj, sen kompar' pli glora.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Mastrino de l' serafoj kaj de l' senkorpaj tronoj.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Ho kanto de l' keruboj, ho himno de l' anĝeloj.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Jubilo de l' serafoj, de l' ĉefanĝeloj ĝojo.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Vi ĝoju, pac' kaj ĝojo, haveno de la savo.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Loĝejo sankta de la Vort', ho floro de malputro.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Ho paradizo de gajec', kaj de l' eterna vivo.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Ho ligno de la vivo, ho fonto de l' senmorto,

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Mastrino, Vin plorpetas mi, kaj Vin mi nun alpreĝas.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Ho Tutestrin', kun pia tim' mi petas Vian gracon.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Junulino senmakula, kaj Sinjorin' sanktega.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Mi varme nun alpreĝas Vin, ho templo sanktigita.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Akceptu kaj protektu Vi min kontraŭ l' malamiko.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Estigu heredanto min de la eterna vivo.

Ĝoju, Virgulino ĉiamvirga!

Komentoj

Saluton!Mia nomo estas Ĵajro mi estas brazilana viro el urbo San Paŭlo ŝtato San Paŭlo, 46 jaraĝa.Mi gratulas vin pro la belega laboro.Mi ne sukcesis elteni la larmojn. Tiu muziko estas tre kortuŝa. Gratulojn, gratulojn! 

bildo de Taŭriono

Dankon, Ĵairo, pro via komento. Estas grave por ni scii, ke nia laboro ne vanis.

Patro, mian dankegon al vi ankaŭ!!!

bildo de Taŭriono

Plezure farita smiley

bildo de Pal Gajdos

Bela kanto, plaĉas al mi same kiel la greka originalo. Gratulojn, samideanoj!