Tradukado de specialaj vortoj

-A +A
bildo de palaman

Transfiguriĝo.

La vorto estas laŭlitera traduko de la latina kaj ŝajne greka teksto.

Sed ĉu vere ĝi estas plej preciza kaj taŭga nomo de la festo nuna?

 

Eble Esperanto donas al ni povon esprimi la sencon de la Festo pli ĝuste.

Mi proponas la vorton "gloraspektiĝo" !

Gloraspektigxo estas bona vorto sed io mankas...cxar tiu evento ne estas nur aspektigxo de la Krista gloro, tiu estas nome sxangxo, "pasxo" de homa naturo en eterna vivo kaj gloro per Kristo...

Komence - dankon por kreigo de tiu reto, tiu estas grandega pasxo al estonteco de ortodoksa Esperanto. Kaj se tiu estas eble, estus pli bone se la fono de komenta kadro ne estu brauxna sed pli hela, kaj se ni povu uzi la funkciojn de teksta redaktado kiel en VK...

bildo de Taŭriono

La fonon de komenta kadro mi ŝanĝis - mi mem volis tion fari. Sed pri la funkcioj de teksta redaktado mi ne vere komprenas, pri kio temas. Vi devas vidi tian redaktan strion:

 

Mi vidis en VK nenion similan... Eble vi parolas pri io alia? Aŭ vi ne vidas tian redaktan menuon? Se ne, do renovigu la paĝon, devas esti simple eraro.

Dankon, nun estas multe pli bone ) ...mi parolas pri...ekzemple, kiam mi pusxas la dekstran butonon en VK mi havas kelkajn funkciojn kiuj mankas cxi tie, la plej importa por mi estas la funkcio de mem-korekatado, vortaro de Firefox kun "cxapeletoj" anstataux - x-sistemo.

bildo de Taŭriono

Vi skribas:

> kiam mi pusxas la dekstran butonon en VK mi havas kelkajn funkciojn kiuj mankas cxi tie

Mi ne memoras, kio estas tiuj funkcioj, ŝajnas, ke iuj bagatelaĵoj superfluaj.

> la plej importa por mi estas la funkcio de mem-korekatado.

La funkcio de mem-korektado ja estas, sube de la komento vidu ligilon "redakti". Devas ankaŭ esti ligilo "forigu", sed ĝi ial mankas, mi provos klarigi, kial.

> vortaro de Firefox kun "cxapeletoj" anstataux - x-sistemo.

Kio estas tio? Mi ne scias pri la vortaro de Firefox. Se vi havas problemojn pri ĉapeletoj, uzu la programon EK! Ĉu vi konas ĝin?

bildo de Taŭriono

Pri Gloraspektiĝo.

Tiu vorto plaĉas al mi kaj mi devas konfesi, ke mi ne tute bone komprenas, kial la festo estas "transfiguriĝo" sed ne "transformiĝo" (Μεταμόρφωσις - de la vorto μορφή - formo) aŭ io simila.

Tio do estas la afero de tradicio. Ekzistas paralela katolika tradicio kaj ili nomas ĉi tiun feston "Transfiguriĝo". Ni rajtas dekliniĝi de ilia tradicio, sed por tio ni devas havi argumentojn.

Ekz. pri la festo de "Endormiĝo de la Dipatrino" ni en la listo iam decidis, ke ni dekliniĝu de la katolika nomo. La katolikoj havas feston "Ĉieleniro de Maria" kaj ja ili diversmaniere vidas la aferon. Ŝajnas, Maria ne mortis eĉ laŭ katolikoj, ŝi ĉieleniris. Mi povas nun erari pri detaloj, sed ion similan ni tiam diskutis. Pro tio ni malakceptis la katolikan nomon kaj akceptis "Endormiĝo"n.

La vorto "Transfiguriĝo", male, pli-malpli ĝuste esprimas la necesan aferon kaj ĝi estas tradicia kaj facile rekonebla. Kaj mi ne vidas neceson ŝanĝi la nomon de la festo.

Vi ambaŭ strebas per vorto esprimi la esencon de la aĵoj, tio estas la origina fnkcio de la vorto, tamen ja ĉi tiu festo havas plurajn sencojn (Arsenio skribas pri iu "En-eternan-vivon-paŝo") kaj ni ne kapablas en unu vorto respeguli ĉion. Tial ni uzu "Transfiguriĝon"))

bildo de Taŭriono

Ĵus mi legis jenan verson: "Kaj kiel ni portis la figuron de la elpolvulo, tiel same ni portos la figuron de la elĉielulo" (1 Kor. 15, 49) kaj ĝi iom lumigis por mi la aferon pri Transfiguriĝo. Mi certas nun, ke tiu ĉi vorto estas tre ĝusta. Ĝi diras, ke Kristo, estante elĉielulo, venis sur la teron sub figuro de la elpolvulo kaj sur Taboro Li akceptis Sian laŭdignan figuron. Kaj krome tiu ĉi vorto signifas ankaŭ tion, pri kio skribis Arsenio: ni, kiel diras la apostolo en la citita verso, en Kristo alprenas la novan figuron - Lian figuron, la figuron de la elĉielulo.

bildo de palaman

Unue, mi devas esprimi mian certon ke fakte Kristo NENIOM ŝanĝiĝis sur Taboro. Li nur aspektigis Sin Elĉielulo.

Sed tiu, kiu vidas Lin gloraspekta, nepre mem estas tiumomente glorigita. Ĉar nur tiu kaj tiom povas vidi Nekreitan Lumon, kiom kaj kiu mem lumigitas per tiu Lumo.

Do tiuj, kiuj ne vidis Kriston gloraspekta, estis ekster la Gloro.

Kaj tiuj, kiuj vidis Lin groraspekta, mem estis en la Gloro.

 

Tial Gloraspektiĝo estas fakte NIA ŝanĝo, sed ne ia ajn ŝanĝiĝo de Kristo, Kiu ĈIAM brilis, brilas kaj brilos per la sama nekreita Lumo.

Tial mi certas ke temas pri nura "aspektiĝo" de Lia Gloro.

 

Kaj simpla "trans" certe malpli esprimas la esencon de la afero, ol "glor"

Elcxielulo, elpolvulo - ho, Esperanta ricxeco kaj esprimebleco! heart 8)

Saluton, samkonfesianoj! Mi, reveninte post la bonega ferioripozo, intencas daŭrigi la tradukadon de la libro. Certe mi bezonos la helpon pri tiuj "specialaj" vortoj. Vortaro de Kondratjev proponas vorton "sankta" kiel analogo por la rusortodoksa vorto преподобный. Laŭ mi tio bonas sed ne ĝustas. Kiun vorton vi proponus?

bildo de Taŭriono

Saluton, Sergeo! Ni ĝojas, ke vi revenis.

Eble pia?

Saluton, patro. Pia verŝajne taŭgos, sed mi devas pririgardi la kuntekston. Ĉu vi mem kreis la retejon? Se jes-dankegon al vi, ĝi estas ege intersa kaj utila. Ĉu vi ĝin reklamis en aliaj esperantaj retejoj?

bildo de Taŭriono

Jes, mi kreis, sed mi bezonas, kompreneble, kunlaborantojn wink Ankaŭ en la reklamada laboro.

Dio benu vin pro via laboro, patro!  Pri reklamado-ĉu vi rakontis pri la retejo en Lernu.net kaj Esperanto.com? 

Patro, ĉu игумен ĉiam signifas ke la persono estas monaĥejestro?

bildo de Taŭriono

Ne, ĉe Lernu kaj Esperanto.com ankoraŭ ne reklamita. Bonvenon al niaj grupoj ĉe Facebook kaj VK.com. Kaj ankaŭ en Skajpo ni konferencas. Estis ideo ĉiuvespere je 20.00 laŭ Moskvo ni atendas ĉiujn dezirantojn en Skajpo kaj ĉe Facebook. Aliĝu nun!

bildo de Taŭriono

Ne, "игумен" estas unu el al pastraj monaĥaj rangoj, ordinale tradukata kiel abato.

Dankon, patro! Kion faras abato en monaĥejo? Pri kio li estas respondeca? Dankon pro la invitoj, mi provos aliĝi al Skajpkonferenco.!

bildo de Taŭriono

historie tio estas monaĥejestro, jes, sed nun tio estas nur honora titolo. Li povas fari kion ajn, sed tio ne dependas de la abateco. Antaŭ nelonge tamen laŭ iniciato de la patriarĥo Cirillo oni ne plu donas al la pastroj-monaĥoj la honoran titolon "abato". Ŝajnas, ke ekde nun tiu vorto denove signifos la monaĥejestron. Sed la nun ekzistantaj abatoj restas tiaj, neniu forprenas de ili tiun titolon, oni ne plu donas novajn.

La afero similas al la antaynelonge aboliciitaj rangoj de la armeo rusa прапорщик и мичман. Tiuj kiuj havas la rangojn ilin konservas ĝis la emeritiĝo sed novaj tiaranguloj ne plu aperas.  Mi tradukis игумен kiel monaĥejestro ĉar pri tio parolas vortaro de Kondrat'ev. Mi esperas ke tio ne estis tro grava eraro... Mi devis demandi vin antaŭ delonge...

Parolante pri specialaj vortoj:  Ne estus pli bone traduki Θεοτοκος / Богородица kiel "Dinaskinto"?  Mi cxiam vidas "Dipatrino"....

bildo de István Hollerbach

Kiel traduki μετάνοια? Ĉu pento aǔ pensoŝanĝiĝo, eble repenso? En Vulgato: poenitentia. Sed latine μετάνοια verdire signifas ’resipiscentia’.

bildo de Taŭriono

"Pento" sufiĉas laŭ mi.

bildo de István Hollerbach

PIV: „pent/i (pri aŭ tr) Senti bedaŭron pro farita kulpo kun deziro ripari ĝin k plu ne rekulpi”. En tiu senco pento enhavas tiun de pensoŝanĝiĝo. Do pento havas pli vastan sencon ol pensoŝanĝiĝo. Sed devas esti diferencigita μετανοέω kaj μεταμέλομαι. Kvankam estas lokoj en Nova Testamento, kie la senco de μεταμέλομαι similas al tiu de μετανοέω. Sed ĉe la traduko de Mt 27,3 la senco de μετανοέω kaj μεταμέλομαι nepras esti diferencigita.

Mt 27,3:
3 Tiam Judas, lia perfidinto, vidinte, ke li estas kondamnita, pentis, kaj
reportis la tridek arĝentajn monerojn al la ĉefpastroj kaj la pliaĝuloj,…

3 Τότε ἰδὼν ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς
ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς πρεσβυτέροις…

3 Тогда видев Иуда предавый его, яко осудиша его, раскаявся
возврати тридесять сребреники архиереем и старцем,…

 

Eĉ povas turniĝi en la konversacion alia signifo de μετάνοια, la ’konvertiĝo’. Μετανοέω povas signifi ankaŭ ’konvertiĝi’-n.

 

bildo de Taŭriono

Nu, se oni strebas al iu speciala precizeco, la unuan fojon oni povus uzi la vorton "bedaŭri": Judas, vidinte, ke li estas kondamnita, bedaŭris...

 

bildo de István Hollerbach

II. Makabeoj 7:28

 

Traduko de Gerrit Berveling:

28 Mi petegas vin, mia infano, rigardu la ĉielon kaj la teron
kaj kion ili enhavas, kaj sciu, ke Dio kreis tion el nenio,
kaj simile ekestis la homa gento.

 

El Septuaginto:

28 ἀξιῶ σε, τέκνον, ἀναβλέψαντα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν
καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἰδόντα γνῶναι ὅτι οὐκ ἐξ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ θεός,
καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος οὕτω γίνεται.

 

Laŭ mia opinio οὐκ ἐξ ὄντων ne signifas ’el nenio’-n, sed ’ne el estantaj’-n. Nenio kaj ne estanta estas tute malsamaj aferoj.

 

Korektite:

28 Mi petegas vin, mia infano, rigardu la ĉielon kaj la teron
kaj kion ili enhavas, kaj sciu, ke Dio kreis tion ne el estantaj,
kaj simile ekestis la homa gento.

 

Ne el estanta signifas ’ne… el aperantaĵoj’-n, ĉar

„Per fido ni komprenas, ke la mondaĝoj estas kreitaj per vorto de Dio, tiel ke tio, kio estas vidata, ne estas farita el aperantaĵoj.” (Hebr 11,3)

 

„Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι Θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὰ βλεπόμενα γεγονέναι.”

 

Kio estas via opinio?

bildo de Taŭriono

Traduko neniam estas tute preciza kaj via traduko bonas.

Tamen konsideru ankaŭ tion, ke la neŭtra pluralo havas ĝeneraligan sencon en la malnovgreka:

τὰ καλὰ πράσσοντες = farantoj bonon (!)

Simile τὰ ὄντα ekde Platono estas "la esto", en lia filozofio tio estas la pura, idea esto.

En la frazo οὐκ ἐξ ὄντων tiu ὄντων povas esti konsiderata kiel virgenra, tiel kiel neŭtra.

Plej verŝajne ni traktu tion kiel ĝeneraligan neŭtragenran esprimon, do

οὐκ ἐξ ὄντων = ne el la esto, el la neesto, aŭ el nenio.

bildo de István Hollerbach

Dankon pro via respondo.


Fakte temas pri kreado el nenio. Mi trovis ion (Τὸ οὐκ ὄν, absolute nothing) koncerne de tio en la 4-a punkto de la artikolo εἰμί en la “Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods”: